E-Fatura

Hane Bilgisayar | E-Fatura

Finansman yönetimin kolaylaşması.
Kontrollerin anlık olarak yapılabilmesi
Hata riskinin en küçük seviyeye indirilmesi
İşletmeyi matbaa ve arsivleme maliyetlerinden kurtarması
İş gücü maliyetinin azalması